V okviru naše družbe opravljamo spodaj navedene storitve za vse statusne oblike pravnih in fizičnih oseb, bogate izkušnje pa imamo tudi z opravljanjem naših storitev pri družbah v postopku stečaja ali likvidacije.

KNJIGOVODSTVO GLAVNE IN POMOŽNIH KNJIG

DAVČNO KNJIGOVODSTVO

KNJIGOVODSTVO PLAČ in DRUGIH PREJEMKOV

FINANČNO KNJIGOVODSTVO

RAČUNOVODSKI IZKAZI

DAVČNI OBRAČUN

KNJIGOVODSTVO OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA

POROČANJA

OSTALE STORITVE V RAČUNOVOSTVU

KNJIGOVODSTVO DRUŽB V POSTOPKU STEČAJA ALI LIKVIDACIJE

OSTALE STORITVE PO DOGOVORU

 

KNJIGOVODSTVO GLAVNE IN POMOŽNIH KNJIG

DAVČNO KNJIGOVODSTVO

KNJIGOVODSTVO PLAČ in DRUGIH PREJEMKOV

FINANČNO KNJIGOVODSTVO

RAČUNOVODSKI IZKAZI

DAVČNI OBRACUNI

 KNJIGOVODSTVO OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA

POROČANJA

OSTALE STORITVE V RAČUNOVOSTVU

KNJIGOVODSTVO DRUŽB V POSTOPKU STEČAJA ALI LIKVIDACIJE

OSTALE STORITVE PO DOGOVORU