Dobrodošli pri nas

Računovodstvo je del informacijskega sistema podjetja, ki zagotavlja informacije o stanjih in spremembah v denarju merjenih gospodarskih kategorij, ki se tičejo njegovega poslovanja. Gre za predračunske, obračunske, analitske in nadzorne informacije o sredstvih, obveznostih do virov sredstev podjetja, stroških, odhodkih, prihodkih, poslovnoizidnih, finančnih in denarnih tokovih, ki zanimajo notranje ali/in zunanje uporabnike.

Ali imate odgovore na spodaj našteta vprašanja, naše je, da ste na tekočem s takimi in drugimi za Vas pomembnimi informacijami.

Kakšni sta vsebina in izrazna moč posameznih postavk v izkazu stanja, izkazu uspeha, izkazu denarnih in izkazu finančnih tokov?

Kateri so temeljni kazalniki za presojo učinkovitosti in uspešnosti Vašega podjetja?

Ali ste izdelali medletno projekcijo možnega letnega poslovanja in davčnega izida, na podlagi katere lahko pravočasno in na zakonit način zmanjšate svojo davčno obveznost?

Ali si vzamete čas za osvetlitev računovodske in davčne plati poslovanja, ali to nekomu zaupate?

Ali menite, da je računovodstvo samo knjiženje, ali je dejavnost, ki nosilcu omogoča optimalno poslovanje?

Kakšni so Vaši stroški in poslovnoizidni tokovi pri spreminjanju obsega dejavnosti?

Kakšna je Vaša kritična točka gospodarnosti?

Kolikšna je Vaša potrebna proizvodnja in prodaja za doseganje želenega poslovnega izida?

Končni rezultat finančno računovodskega procesa so računovodski izkazi.Bodo notranji in zunanji uporabniki prepričani v uspešnost Vašega poslovanja?

Naše storitve so odgovori na zgoraj navedena vprašanja, slonijo na medsebojnem odnosu s stranko in na iskanju večje donosnosti za stranko v celotnem poslovanju.